skip to main content

DER UNENDLICHE HERMENEUTISCHE WEG ALS WAHRHEITSGESCHEHEN

Babin, Dana

Revista Hiperboreea, 2013, Vol.2(2), pp.19-28 [Peer Reviewed Journal]

Online access

View all versions
Citations Cited by
 • Title:
  DER UNENDLICHE HERMENEUTISCHE WEG ALS WAHRHEITSGESCHEHEN
 • Author: Babin, Dana
 • Description: Hermeneutica filosofică, departe de a fi doar o îndeletnicire livrească, în care să se poată ajunge la interpretarea cea mai potrvită a unui text, se apropie mai degrabă de o realizare ontologică. Înțelegerea nu aparține exclusiv unui subiect, ci se desăvârșește în relație cu un concept suprem al adevărului, înrădăcinat în Ființă. De aceea, orice demers hermeneutic este de fapt o apropiere de Ființă. Lucrarea de față își asumă acest punct de vedere și admite că modelul operei de artă este cel mai apropiat celui hermeneutic, tocmai prin lipsa metodei științifice, atât de răspândite în epoca contemporană. Acest model demască un adevăr ce transcende formulele seci ale științei exacte, marcând un teren în care Subiectul nu mai este izolat, ci se desăvârșește printr-o creștere întru Ființă.
 • Language: Romanian
 • Subjects: Philosophy ; Visual Arts ; Philosophy
 • Source: Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
 • Identifier: E-ISSN: 2284-5666
 • Relation: Revista Hiperboreea, 2013, Vol.2(2), pp.19-28

Searching Remote Databases, Please Wait

 • Searching for
 • inscope:(ODIS),scope:(32LIBIS_ALMA_DS_D),scope:(SCOPE_773),scope:(32LIBIS_ALMA_DS_P),scope:(EBL),scope:(KUL),(scope:(lirias) OR scope:(LIRIAS)),scope:(32LIBISNET_D),primo_central_multiple_fe
 • Show me what you have so far